ATSILIEPIMŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I. Sąvokos

1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.naujaoda.lt operatorius yra UAB “Nauja Oda eshop”, įmonės kodas 306079160, buveinės adresas: Gedimino pr. 44. Vilnius, telefonas: +370 626 64340, el. pašto adresas: info@admin1

2. Šios vartotojų Atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato www.naujaoda.lt Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.

3. naujaoda.lt – internetinė parduotuvė, veikianti adresu www.naujaoda.lt

4. Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę.

5. Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.

6. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje www.naujaoda.lt

7. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtosLietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymeir kituoseteisės aktuose.

II. Atsiliepimų rinkimo tvarka

8. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus ir Bendrovei pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.

9. Atsiliepimai renkami Bendrovės  iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo prekes.

10. Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus.

11. Atsiliepimus gali palikti tik užsiregistravę vartotojai, įsigiję prekes www.naujaoda.lt

12. Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizuojant per „Facebook“ ir (ar) „Google“ sistemas.

13. Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.

14. Bendrovė neskelbia komentarų ir turi teisę blokuoti komentarus, kurie:
– yra susiję su nelegalia veikla;
– Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis;

15. – Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

16. – Atsiliepimuose yra pateikiama melaginga informacija;

17. – Apsimestinių vartotojų atsiliepimų;

18. naujaoda.lt viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.

19. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.

20. Atsiliepimai skelbiami valstybine – lietuvių kalba.

21. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

III. Baigiamosios nuostatos

22. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/2161.

23. Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo ir (ar) Reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), www.naujaoda.lt tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti www.naujaoda.lt privatumo politikoje.

24. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: info@naujaoda.lt arba telefonu +370 604 48270

25. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformojgue https://ec.europa.eu/odr/.